Κοινωνικός Άτλαντας της Αθήνας

Ο Κοινωνικός Άτλαντας της Αθήνας στοχεύει στην ανάδειξη σημαντικών δομών και διαδικασιών που συνιστούν τον κοινωνικό ιστό της πόλης και ορισμένων από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους αυτές συνυφαίνονται με την καθημερινή και την ευρύτερη λειτουργία της, καθώς και με το κτισμένο περιβάλλον της. Η πλειονότητα των λημμάτων που περιλαμβάνει ο άτλαντας προέρχεται από πρόσφατες και παλαιότερες ερευνητικές δουλειές για την Αθήνα, οι οποίες έχουν παραγάγει δεδομένα και ερμηνείες που συχνά δεν είναι ευρέως γνωστά.

Τα λήμματα του άτλαντα είναι ασύμμετρα τόσο όσον αφορά το μέγεθος και το συνοδευτικό υλικό τους, όσο και την κλίμακα της πόλης στην οποία αναφέρονται. Ορισμένα αναφέρονται σε ζητήματα που καλύπτουν το σύνολο της μητροπολιτικής περιοχής (όπως η γεωγραφική κατανομή των κατοίκων της πόλης σύμφωνα με το εισόδημά τους). Άλλα αφορούν, αντίθετα, μία μόνο συνοικία (την Κυψέλη, για παράδειγμα ) ή ακόμη και μόνο τα όρια ενός δρόμου (Ιπποκράτους). Συνδετικός ιστός μεταξύ των λημμάτων είναι οι θεματικές ομάδες στις οποίες αυτά κατατάσσονται. Με την έννοια αυτή, ο άτλαντας προσιδιάζει πολύ περισσότερο σε ένα βιβλίο αναφοράς, σε ένα ευρύ θεματικό λεξικό για την Αθήνα και λιγότερο σε έναν κλασικό συλλογικό τόμο του οποίου τα επιμέρους κεφάλαια συνδέονται στενά ακολουθώντας μια ενιαία κεντρική ιδέα. Επίσης, οι ερμηνείες που περιλαμβάνονται στην ανάπτυξη κάθε λήμματος δεν διέπονται κατ΄ανάγκη από μια ενιαία αντίληψη. Απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων τους, οι οποίοι/-ες κλήθηκαν να τις εκφράσουν τεκμηριωμένα μεν, αλλά ελεύθερα.

Ο άτλαντας αυτός αποτελεί, εν μέρει, συνέχεια εκείνου που εκδόθηκε πριν 15 χρόνια από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας (Κοινωνικός και Οικονομικός Άτλας της Ελλάδας. Οι Πόλεις). Διαφοροποιείται, ωστόσο, λόγω της αποκλειστικής του επικέντρωσης στην Αθήνα, αλλά και λόγω της ηλεκτρονικής του μορφής που επιτρέπει, αφενός, μεγαλύτερη ελευθερία στη συγκρότηση της δομής του και, αφετέρου, τη διαρκή του ανανέωση με την προσθήκη νέων λημμάτων και την επικαιροποίηση των υφισταμένων.

O Κοινωνικός Άτλαντας της Αθήνας είναι μέλος του δικτύου Atlas Global Network.

Atlas Global Network

© Copyright - Athens Social Atlas  |  Crafted by itis.gr