All Author Articles


  1. Christoforaki Katerina, Kyramargiou Eleni, Prentou Polina
    Social and spatial atlas of Refugee Piraeus, 2019|Oct
  2. Christoforaki Katerina
    The spatial and social footprint of the energy saving program “Eksikonomisi Kat’ Oikοn”, 2018|May